Cartref

 • Wefan newydd Mentrau Iaith Cymru (MIC)…

  Cartref
  Mae’n dda gennyf eich hysbysu bod gwefan newydd Mentrau Iaith Cymru bellach yn fyw – www.mentrauiaith.cymru Mae’n gwefan newydd yn fodern, ffres a deinamig ac mae’n cynnig amrywiaeth o dudalennau fel y tudalen dod o hyd i dy fenter Iaith leol, sy’n cynnwys map rhyngweithiol a phorth chwilio yn ôl côd post. Ceir hefyd adran newyddion ...
  1 September 2015
 • Raffl Parti Ponty…Dewch i gasglu’ch gwobr!

  Cartref
  Alys Elfyn- Rumble in the jungle Miss Ogston- Sioe Twrw Taf Thomas Crockett Gwaith Celf Michael Goode (artwork)… Thomas – Pass Teulu i’r Lido/Family pass to the Lido Mall Evans- Tocyn teulu ir Heritage Parc/ Family ticket to Heritage Parc Rwdlan- Tocyn sioe/ Family ticket Gartholwg Lifelong Learning Centre/ Llew – Cwrs/ Course Canolfan Cymraeg ...
  27 August 2015
 • Sefydlu Pwyllgor Apêl Eisteddfod

  Cartref
  27 August 2015
 • Noson Cacen, Clonc a Chân – Canolfan Efail Isaf

  Cartref
  Noson gymdeithasol hyfryd Cymraeg yng Nghanolfan Efail Isaf. Nos Wener, 11eg o Fedi Rhwng 7yh a 9yh Dewch yn llu!
  19 August 2015
 • Dosbarth pilates newydd

  Cartref
  PILATES – CANOLFAN DYSGU GYDOL OES GARTHOLWG Byddwn yn ailgychwyn ein dosbarth pilates yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg ym Mis Medi. Nos Iau 24ain o Fedi 7:30 – 8:30 (Yn rhedeg am 10 wythnos) Ffoniwch y Ganolfan ar 01443 219589 am fwy o fanylion.
  30 July 2015
 • Hwyl Fawr Demi!

  Cartref
  Pob lwc i Demi wrth iddi ddechrau cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng ngholeg y Cymoedd Nangarw. Mae Demi Louise Williams wedi bod ar brofiad gwaith gyda’r Fenter ers mis Ionawr. Mae wedi bod yn gaffaeliad i’r Fenter ac wedi penderfynu gwneud y cwrs trwy gyfrwng y gymraeg. “Os roeddwn i ddim yn dechrau profiad gwaith ...
  27 August 2015
 • Clybiau Carco’r Fenter…

  Cartref
  27 August 2015
 • Cyfarfod gwirfoddolwyr Clwb y Bont

  Cartref
  Hoffech chi fod yn aelod o grŵp gwirfoddoli sy’n cwrdd yng Nghlwb y Bont i drefnu rhaglen o ddigwyddiadau Cymraeg yn y Clwb. Mae’r grŵp yn rhedeg o dan arweiniad Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. Ewch i’r adran gwirfoddoli ar ein wefan am fwy o fanylion ac i wybod mwy am y rôl. Croeso mawr i aelodau newydd! *Mae’r ...
  25 August 2015
 • Be’ sy’ ‘mlaen yn stiwdio Acapela…

  Cartref
  Elis James : Gwaith Mewn Llaw – 12 Medi 2015 Dyma’r sioe gomedi stand up Gymraeg hirddisgwyliedig gan un o gomediwyr mwyaf poblogaidd a llwyddiannus Prydain, Elis James. Er mai Cymraeg yw ei iaith gyntaf, mae Elis wedi perffromio stand up trwy gyfrwng Saesneg er degawd ac fe’I enwebwyd fel Best Club Comic yng Ngwobrau Chortle ...
  18 August 2015
 • Beth oedd eich barn chi am Parti Ponty?

  Cartref
  Buoch chi ym Mharti Ponty eleni? Hoffwn ni glywed eich barn chi am y diwrnod. Byddwn yn ddiolchgar iawn pe bai chi’n sbario dwy funud i gwblhau’r holiadur fer yma. Diolch yn fawr, oddiwrth pawb yma ym Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. Ewch i’r wefan yma er mwyn llenwi’r holiadur ewch i: https://www.surveymonkey.com/r/6GKGVYD
  27 July 2015

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd