Cartref

 • Parti Ponty 2016

  DATGANIAD I’R WASG PARTI PONTY 2016 Gŵyl Gymraeg i bawb Yn dilyn llwyddiant Parti Ponty llynedd lle croesawyd dros 5000 o ymwelwyr, byddwch yn falch iawn i glywed fod yr ŵyl undydd enwog hon yn ôl eleni. Bydd yn digwydd ar ddydd Sadwrn yr 16eg o Orffennaf ym Mharc Ynysangharad rhwng 10yb a 7yp. Mae’r ŵyl wedi ...
  26 April 2016
 • Hysbyseb Swydd – Gwasanaethau Plant

  Rydym yn chwilio am berson bwrdfrydig i ymuno gyda’r Clwb Carco. Gwelir yr atodiad isod…. hysbyseb gwasanaethau plant 2015
  11 April 2016
 • #Hawliau

  Cartref
  Hawliau newydd i ddefnyddio’r Gymraeg Datganiad i’r wasg 30/03/2016 Mae gan bobl Cymru hawliau newydd i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae’r hawliau’n deillo o safonau’r Gymraeg sy’n dod i rym heddiw. Mae’r safonau cyntaf yn nodi’r dyletswyddau cyfreithiol newydd sydd ar gynghorau sir, Llywodraeth Cymru a’r parciau cenedlaethol i ddefnyddio’r Gymraeg. Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws: “Mae heddiw’n garreg filltir bwysig yn ...
  31 March 2016
 • Hysbyseb Swydd – Swyddog Ieuenctid Cymunedol Menter Iaith RhCT

  Cartref
  Teitl y swydd: SWYDDOG IEUENCTID CYMUNEDOL Yn atebol i: Prifweithredwraig Menter Iaith Cyflog: £21,004 pro rata Oriau gwaith: 2 ddiwrnod yr wythnos / 15 awr yr wythnos Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Rhondda Cynon Taf a lleoliadau cymunedol Gwyliau blynyddol: Caniateir 25 niwrnod o wyliau blynyddol pro rata, ac 8 niwrnod o wyliau cyhoeddus – y cyfnodau i’w pennu mewn ymgynghoriad â’r Prif Weithredwr. Cyfnod prawf: Cyfnod ...
  10 March 2016
 • Dydd Gwyl Dewi Hapus o bawb yn y glybiau!

  Cartref
  Mae clybiau carco’r Fenter wedi bod yn brysur iawn yn wneud gwahanol weithgareddau a gemau ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. – Wnaeth Clwb Carco Aberdâr coginio picau ar y maen – Cafodd Clwb Carco Llwyncelyn parti i ddathlu’r diwrnod, ac i orffen chwarae gem o rygbi! – Roedd Evan James ac Ynyswen yn brysur yn peintio ac yn ...
  9 March 2016
 • 17eg o Ebrill – Clwb y Bont – Dathlu’r anthem genedlaethol

  Cartref
  13 April 2016
 • Galwad am wirfoddolwyr…

  Cartref
  Rydym wrthi hyn o bryd yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein digwyddiad arbennig Parti Ponty 2016 sy’n digwydd eleni ar Ddydd Sadwrn 16eg o Orffennaf ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd 10 – 7pm. Bydd swyddogaethau amrywiol yn addas ar gyfer pob math o unigolyn. Gan mai digwyddiad Cymraeg yw hon gofynnwn yn garedig bod pawb sy’n ...
  8 April 2016
 • Newyddion da – Fforwm Iaith Sirol RhCT

  Cartref
  Mae fforwm Iaith Sirol yr ardal o dan arweiniad Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn cwrdd yn aml i drafod sefyllfa’r Gymraeg a materion Gymraeg ar draws y sir a’r aelodau sydd i gyd yn ymwneud a’r Gymraeg yn gweithio gyda’i gilydd i wella darpariaeth ac i sicrhau tegwch i’r Gymraeg. Un o lwyddiannau mwya’ diweddar ...
  21 March 2016
 • Noson yng nghwmni Gareth Edwards

  Cartref
  Noson codi arian i Eisteddfod yr Urdd Pen y Bont ar Ogwr Taf Elai 2017. Pryd o fwyd 3 chwrs, gwin ac arwerthiant i godi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2017
  10 March 2016
 • Noson gomedi Clwb y Bont

  Cartref
  7 March 2016

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd