Cartref

 • Noson gomedi Clwb y Bont

  Cartref
  Noson gomedi gyda Daniel Glyn, Steffan Alun, Ignacio Lopez, Beth Jones, Chris Chopping. Clwb y Bont, Pontypridd Tocynnau: £8 o flaen llaw neu £10 wrth y drws
  2 July 2015
 • Diddordeb gydag unrhyw un?

  Cartref
  Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf wedi trefnu trip i fforymau ieuenctid y sir. Mae’r trip yn digwydd ar Ddydd Gwener 24ain o Orffennaf 2015 i Mountain Ranch View yng Nghaerffili. Cost y trip yw £20 y person. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau am y diwrnod (Raffau Uchel, Segways a Archery) a chludiant i’r digwyddiad. ...
  15 June 2015
 • Gŵyl Feithrin – Sain Ffagan

  Cartref
  Daeth yr haul allan i deuluoedd Rhondda Cynon Taf ddoe wrth iddynt fwynhau yr ŵyl Feithrin yn Sain Ffagan. Bu pawb wrth eu bodd yn canu ac yn dawnsio am y tywydd a’r tymhorau gyda’r brodyr Gregory a’r mwyafrif yn penderfynu mwynhau picnic ar y gwair yn hwyrach ar y diwrnod. Diolch yn fawr i bawb ...
  9 June 2015
 • Cerdded y Cymoedd

  Cartref
  Ar Ddydd Gwener y 1af o Fai wnaeth Michael Goode a Rhys Watkins o’r swyddfa’r Fenter gerdded 20 milltir i godi arian ar gyfer Parti Ponty. Dechreuodd y daith tu allan i gatiau Ysgol Gynradd Dolau ac ar ôl cwpwl o ‘pit-stops’ (Trattoria Talbot Green a Princes ym Mhontypridd) daeth y daith anhygoel i ...
  1 June 2015
 • Parti Ponty 2015

  Cartref
  ‘Dyn ni’n gyffrous iawn yma yn y swyddfa ac yn edrych ‘mlaen yn fawr i Barti Ponty! Dimond 11 diwrnod sydd i fynd tan y diwrnod mawr. Diwrnod arbennig i bawb yn RhCT gyda stondinau, gweithgareddau, chwaraeon yr Urdd, Perfformiadau, Cerddoriaeth byw, Bwyd, diod, castell bownsio a llawer mwy! Parc Ynysangharad, Pontypridd Dydd Sadwrn, 11eg o Orffennaf 10-5pm Mynediad am ddim Dewch ...
  18 May 2015
 • Ble mae y banneri?

  Cartref
  Gem y Baneri Mae banneri Parti Ponty wedi cyrraedd ac ar fin cael eu dosbarthu! 5 ‘selfie’ cyntaf gyda’r faneri Parti Ponty yn ennill bag syrpreis o’r Fenter!‪#‎PartiPonty15‬ ‪#‎Gem‬ ‪#‎Joia‬ Pob lwc!
  15 June 2015
 • Fforymau Ieuenctid – Y Sgwod

  Cartref
  Llongyfarchiadau i’r Sgwod (Fforwm Ieuenctid Y Cymer) am drefnu trip llwyddianus mewn byr rybudd ac yng nghanol eich arholiadau! Wnaethoch chi wneud swydd arbennig ac roedd pawb wedi mwynhau! Edrych ymlaen at yr digwyddiad nesaf  Am fwy o fanylion gwelir tudalen ‘Fforymau Ieuenctid’ uwchben.
  9 June 2015
 • Noson Pizza Parti Ponty!

  Cartref
  Noson codi arian i Parti Ponty ym mwyty La Trattoria ym Mhontypridd. Dewch i fwynhau gyda ni a chefnogi’r digwyddiad Cymraeg lleol arbennig yma. Ffoniwch swyddfa’r Fenter i archebu tocynnau ar 01443 407570 Tocyn oedolyn £12 (Pizza a diod meddal) Tocyn plentyn (O dan 12 oed) £6 (Pizza a diod meddal) Croeso mawr i bawb!
  5 June 2015
 • Trip Fforymau Ieuenctid Oakwood 23.5.2015

  Cartref
  Diolch yn fawr i fforymau ieuenctid Garth Olwg a Choleg y Cymoedd a daeth ar y trip i Oakwood ar Ddydd Sadwrn. Roedd eich ymddygiad a chwmni yn ffantastig a wnaeth pawb joia. Edrych ymlaen at eich trip nesaf, diolch i bawb a wnaeth dod Am fwy o fanylion gwelir tudalen ‘Fforymau Ieuenctid’ uwchben.
  26 May 2015
 • Stiwdio Acapela…Be’ sy’ ‘mlaen?

  Cartref
  Digwyddiadau ar y gweill…
  12 May 2015

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd