Cartref

 • Hallo-Waun!!!

  Cartref
  Llongyfarciadau i Fforwm Ffynci (Ysgol Gyfun Rhydywaun) am ddrefnu disgo llwyddianus i ddisgyblion Flwyddyn 7 / 8 am Noson Calan Gaeaf! Joia mas draw – arswydus iawn!
  9 November 2015
 • Sioe Nadolig CYW

  Cartref
  Archebwch eich tocynnau…
  23 October 2015
 • Cyfarfod cyffredinol y Fenter

  Cartref
  Nos Fercher, Tachwedd 11eg Festri Capel Siloa, Aberdar Croeso mawr i bawb
  19 October 2015
 • Diwrnod Shwmae Su’mae 2015…

  Cartref
  Dewch i ddathlu diwrnod Shwmae Su’mae 2015 gyda ni! Dydd Iau, Hydref 15ed Rydym yn trefnu tê prynhawn yn nhafarn y Lion, Treorci gyda digon o adloniant Cymreig. 2:00 – 5:30pm (Dewch unrhywbryd) £5 yr un (Dim angen archebu lle) Dewch i gefnogi a mwynhau yn y Gymraeg! Mwy yn digwydd… Bydd ein fforymau ieuenctid hefyd yn brysur iawn yn ...
  1 October 2015
 • Gŵyl Rygbi

  Cartref
    Bore rygbi ym Mharc Ynysangharad Pontypridd… Dewch yn llu!
  22 September 2015
 • Llwyddiant Parti Nadolig y Porth 2015

  Cartref
  Diolch yn fawr i bawb daeth i fwynhau diwrnod o hwyl i’r teulu ym Mharti Nadolig y Porth 2015. Roedd yn hyfryd i weld teuluoedd a phlant o bob cornel o’r sir yn dod i weld Siôn Corn yn ei ogof a phawb wedi mwynhau’r holl weithgareddau Cymraeg. Profodd y babell gweithgareddau crefft i fod yn llwyddiant ...
  26 October 2015
 • Cwis Tafarn Clwb y Bont

  Cartref
  Noson Cwis Cymraeg yng Nghlwb y Bont – Nos Fawrth Hydref 27 £1/person 7:00pm *Addas i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr uwch Croeso mawr i bawb! Trefnwyd y noson gan Grŵp Gwirfoddoli Trefnu digwyddiadau Cymraeg Clwb y Bont – O dan arweiniad Menter Iaith RhCT
  21 October 2015
 • Gŵyl Grefftau Nadolig

  Cartref
  Gŵyl Grefftau Nadolig
  5 October 2015
 • Cynllun Chwarae Hydref 2015

  Cartref
  27 diwrnod tan Cynllun Chwarae Hydref! Dal amser i archebu lle. Cysylltwch y swyddfa 01443 407570 neu rian@menteriaith.cymru
  28 September 2015
 • Drama newydd sbon

  Cartref
  Drama wreiddiol newydd gyda Bryn Fôn a Gwenno Hodgkins…
  14 September 2015

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd