Cartref

 • Parti Ponty 2015

  Cartref
  Digwyddiad sydd yn addass i bawb, o bob oed. -Bandiau / Cerddoriaeth Byw -Adloniant -Ardal Oedolion (Y Bont) -Ardal Ieuenctid (Y Lolfa) -Ardal Teuluoedd (Y Cwtsh) -Ardal Chwaraeon Urdd -Stondinau – Bwyd a Lluniaeth Adloniant nos yng Nghlwb y Bont Twrw Taf y noson cyn (10.7.15)  
  18 May 2015
 • Cais y Fenter

  Mae Menter Iaith rhondda Cynon Taf wedi cyflwyno cais i’r Awdurdod Trwyddedu ar gyfer Rhondda Cynon Taf am drwydded Mangre ar gyfer Parc Ynys Angharad, Stryd y Bont, Pontypridd CF37 4PE ar Orffennaf yr 11eg 2015 rhwng 10yb a 5yh. Mae’r cais yn cynnwys cynigion i ddarparu adloniant rheoledig. Mae modd gweld y cais yn swyddfa Awdurdod ...
  30 April 2015
 • ANGEN: STONDINWYR ARLWYO

  Cartref
   Rydym yn chwilio am stondinwyr arlwyo  ar gyfer Parti Ponty ym mharc Ynysangharad, Pontypridd ar Ddydd Sadwrn yr 11eg o Orffennaf 2015. Os ydych a diddordeb ffoniwch y swyddfa neu e-bostiwch: rian@menteriaith.org  
  17 April 2015
 • Dosbarth pilates newydd – Dechrau Ebrill 23ain (Newid i’r dyddiad gwreiddiol)

  Cartref
  Beth am roi cynnig ar rywbeth newydd… Yn adeiladu ar lwyddiant y dosbarth ar ddechrau’r flwyddyn. Dosbarth pilates yn cychwyn ar ôl Pasg.Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg Addas ar gyfer pawb! (dros 16 oed) Croeso mawr i bawb!
  25 March 2015
 • Parti Ponty 2015

  Cartref
  ‘Dyn ni’n gyffrous iawn yma yn y Fenter i gyhoeddi bod Parti Ponty 2015 yn digwydd eleni! Y dyddiad i’ch dyddiaduron yw Dydd Sadwrn, Gorffennaf 11eg Lawnswyd y digwyddiad ddoe ym Mharc Ynysangharad Pontypridd. Diolch yn fawr iawn i rai o bartneriaid y Fenter, llysgenhadon y digwyddiad, Delyth Mclean a Radio Cymru am fynychu. Hwn fydd y Parti Ponty cyntaf ers 8 ...
  10 February 2015
 • Stiwdio Acapela…Be’ sy’ ‘mlaen?

  Cartref
  Digwyddiadau ar y gweill…
  12 May 2015
 • Brwydr y Bandiau 2015

  Cartref
  21ain o Fai Clwb Ifor Bach, Caerdydd 7pm £5
  27 April 2015
 • Chwilio am stondinwyr – Parti Ponty 2015

  Cartref
  Rydym yn chwilio am stondinwyr ar gyfer ein digwyddiad mawr eleni ym mharc Ynysangharad, Pontypridd ar yr 11eg o Orffennaf – Parti Ponty 2015. Os ydych yn gwerthu nwyddau neu’n elusen croeso mawr i chi gysylltu am fwy o fanylion cyn diwedd Ebrill. Ffoniwch y swyddfa neu e-bostiwch: catrinreynolds@menteriaith.org    
  30 March 2015
 • Galwad am wirfoddolwyr

  Mae’r Fenter yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo ym Mharti Ponty. Os ydych chi a diddordeb ffoniwch y swyddfa neu e-bostiwch : catrinreynolds@menteriaith.org Cyfle gwych i fod yn rhan o ddigwyddiad arbennig Cymraeg.
  24 March 2015
 • C’mon Cymru o Bontypridd!

  Cartref
  Mae pawb yn edrych ‘mlaen i bencampwriaeth y chwe gwlad yma ym Mhontypridd. Cafodd staff y Fenter llawer o hwyl allan ar y strydoedd  yn canu’r anthem genedlaethol yn barod i’r gêmau cyffrous! Dilynwch y linc yma i weld y dre yn canu: www.youtube.com/watch?v=rFmxzn0A5VQ Dewch i ganu’r anthem gyda ni ar strydoedd Treorci ar Ddydd Iau 12ed o Chwefror rhwng 2:30 – 4:00yp
  6 February 2015

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd