Cartref

 • Grŵpiau Cymraeg i blant yn RhCT

  Cartref
  Grŵpiau amser stori a chanu a Grŵpiau tylino babi (Yn addas ar gyfer babanod 8-24 wythnos oed Croeso mawr i bawb! Er mwyn ymweld a’r dudalen Facebook ewch i: https://www.facebook.com/MudiadMeithrinRCT/?fref=ts
  25 May 2016
 • Parti Ponty 2016 – Gŵyl Gymraeg i bawb

  Cartref
  Mae Parti Ponty 2016 yn agosai. Dyma flas o’r diwrnod bendigedig sydd i ddod. Peidiwch a cholli hwn! Dydd Sadwrn, 16eg o Orffennaf, Parc Ynysangharad Pontypridd. 10-7pm
  23 May 2016
 • Parti Ponty 2016

  DATGANIAD I’R WASG PARTI PONTY 2016 Gŵyl Gymraeg i bawb Yn dilyn llwyddiant Parti Ponty llynedd lle croesawyd dros 5000 o ymwelwyr, byddwch yn falch iawn i glywed fod yr ŵyl undydd enwog hon yn ôl eleni. Bydd yn digwydd ar ddydd Sadwrn yr 16eg o Orffennaf ym Mharc Ynysangharad rhwng 10yb a 7yp. Mae’r ŵyl wedi ...
  26 April 2016
 • Hysbyseb Swydd – Gwasanaethau Plant

  Rydym yn chwilio am berson bwrdfrydig i ymuno gyda’r Clwb Carco. Gwelir yr atodiad isod…. hysbyseb gwasanaethau plant 2015
  11 April 2016
 • #Hawliau

  Cartref
  Hawliau newydd i ddefnyddio’r Gymraeg Datganiad i’r wasg 30/03/2016 Mae gan bobl Cymru hawliau newydd i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae’r hawliau’n deillo o safonau’r Gymraeg sy’n dod i rym heddiw. Mae’r safonau cyntaf yn nodi’r dyletswyddau cyfreithiol newydd sydd ar gynghorau sir, Llywodraeth Cymru a’r parciau cenedlaethol i ddefnyddio’r Gymraeg. Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws: “Mae heddiw’n garreg filltir bwysig yn ...
  31 March 2016
 • Lawnsiad Proffil Ieithyddol y De Ddwyrain

  Cartref
  Ar Ddydd Mawrth 24ain o Fai yn yr Hen Lyfrgell Caerdydd, lawnsiwyd proffil ieithyddol newydd sbon y De Ddwyrain. Roeddwn yn hapus i groesawi comisiynydd yr iaith Gymraeg, Meri Hughes, cynrychiolaeth eang iawn o’r llywodraeth, awdurdodau lleol a mudiadau Cymraeg yr ardal a nifer ohonynt yn bartneriaid cyfarwydd. Penderfyniad ar y cyd rhwng Mentrau Iaith ...
  25 May 2016
 • Dathlu Wythnos Celfyddydau Gwirfoddol

  Cartref
  Dewch lawr i Glwb y Bont ar Nos Fercher 11eg o Fai rhwng 6:30pm a 8:00pm neu ar Ddydd Sadwrn 14eg o Fai rhwng 12pm a 3pm lle byddwn yn dathlu wythnos celfyddydau gwirfoddol ac yn creu baner arbennig ar gyfer Pared sy’n digwydd ar ddiwrnod Parti Ponty. Bydd thema Art Deco i’r gweithgaredd arbennig yma ...
  6 May 2016
 • 17eg o Ebrill – Clwb y Bont – Dathlu’r anthem genedlaethol

  Cartref
  13 April 2016
 • Galwad am wirfoddolwyr…

  Cartref
  Rydym wrthi hyn o bryd yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein digwyddiad arbennig Parti Ponty 2016 sy’n digwydd eleni ar Ddydd Sadwrn 16eg o Orffennaf ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd 10 – 7pm. Bydd swyddogaethau amrywiol yn addas ar gyfer pob math o unigolyn. Gan mai digwyddiad Cymraeg yw hon gofynnwn yn garedig bod pawb sy’n ...
  8 April 2016
 • Newyddion da – Fforwm Iaith Sirol RhCT

  Cartref
  Mae fforwm Iaith Sirol yr ardal o dan arweiniad Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn cwrdd yn aml i drafod sefyllfa’r Gymraeg a materion Gymraeg ar draws y sir a’r aelodau sydd i gyd yn ymwneud a’r Gymraeg yn gweithio gyda’i gilydd i wella darpariaeth ac i sicrhau tegwch i’r Gymraeg. Un o lwyddiannau mwya’ diweddar ...
  21 March 2016

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd