Cartref

 • Am flwyddyn!

  Cartref
  Blwyddyn arall drosodd yn ein Clybiau Carco! Diolch yn fawr iawn i’r holl staff yn pob clwb am weithio mor galed i ddarparu sesiynau cyffrous ar gyfer y plant. Disgwyl ‘mlaen i fis Medi! **COFIWCH BYDD RHAID AIL COFRESTRU AM FIS MEDI**
  20 July 2016
 • Ydych chi wedi ein noddi ni eto?

  Cartref
  Mae ein Clybiau Carco yn cymryd rhan mewn ‘Diwrnod y Den’ fel rhan o waith Achub y Plant. Bydd pob clwb yn adeiladu Den yn y dyddiau nesaf i godi arian ar gyfer plant llai ffodus. Bydd yr arian y byddwn yn ei godi ar gyfer Diwrnod y Den yn wneud trawsnewid i fywydau plant ...
  16 June 2016
 • Ymgyrch y bêl

  Cartref
  Datganiad i’r Wasg 02 Mehefin 2016 23 pêl anferth gyda dros 20,000 o lofnodion o gefnogaeth yn cael eu cyflwyno i Dîm Pêl-droed Cymru Neithiwr mewn cinio ffarwelio arbennig i Dîm Cymru fe gyflwynodd y Mentrau Iaith 23 pêl anferth i Ashley Williams, Gareth Bale ac Andy King ar ran Tîm Cymru. Mae’r peli wedi bod yn crwydro’r ...
  6 June 2016
 • Grŵpiau Cymraeg i blant yn RhCT

  Cartref
  Grŵpiau amser stori a chanu a Grŵpiau tylino babi (Yn addas ar gyfer babanod 8-24 wythnos oed Croeso mawr i bawb! Er mwyn ymweld a’r dudalen Facebook ewch i: https://www.facebook.com/MudiadMeithrinRCT/?fref=ts
  25 May 2016
 • Parti Ponty 2016 – Gŵyl Gymraeg i bawb

  Cartref
  Mae Parti Ponty 2016 yn agosai. Dyma flas o’r diwrnod bendigedig sydd i ddod. Peidiwch a cholli hwn! Dydd Sadwrn, 16eg o Orffennaf, Parc Ynysangharad Pontypridd. 10-7pm
  23 May 2016
 • Gig Noson Parti Ponty

  Cartref
  Tocynnau nawr ar werth
  21 June 2016
 • Clybiau Carco 2016-2017

  Cartref
  Nawr yn cymryd archebion ar gyfer ei’n Glybiau Carco ar gyfer mis Medi 2016. Peidiwch â’i gadael hi’n rhy hwyr i archebu lle. Am fwy o fanylion cysylltwch 01443407570 neu rian@menteriaith.cymru / carco@menteriaith.cymru
  15 June 2016
 • Parti Ponty 2016

  Cartref
  3 June 2016
 • Lawnsiad Proffil Ieithyddol y De Ddwyrain

  Cartref
  Ar Ddydd Mawrth 24ain o Fai yn yr Hen Lyfrgell Caerdydd, lawnsiwyd proffil ieithyddol newydd sbon y De Ddwyrain. Roeddwn yn hapus i groesawi comisiynydd yr iaith Gymraeg, Meri Hughes, cynrychiolaeth eang iawn o’r llywodraeth, awdurdodau lleol a mudiadau Cymraeg yr ardal a nifer ohonynt yn bartneriaid cyfarwydd. Penderfyniad ar y cyd rhwng Mentrau Iaith ...
  25 May 2016
 • Dathlu Wythnos Celfyddydau Gwirfoddol

  Cartref
  Dewch lawr i Glwb y Bont ar Nos Fercher 11eg o Fai rhwng 6:30pm a 8:00pm neu ar Ddydd Sadwrn 14eg o Fai rhwng 12pm a 3pm lle byddwn yn dathlu wythnos celfyddydau gwirfoddol ac yn creu baner arbennig ar gyfer Pared sy’n digwydd ar ddiwrnod Parti Ponty. Bydd thema Art Deco i’r gweithgaredd arbennig yma ...
  6 May 2016

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd