Cartref

 • Cwrs newydd i oedolion Treorci

  Cartref
  cwrs newydd i oedolion Treorci – Yn dechrau Nos Fercher 22ain o Ebrill.
  20 April 2015
 • Chwilio am stondinwyr – Parti Ponty 2015

  Cartref
  Rydym yn chwilio am stondinwyr ar gyfer ein digwyddiad mawr eleni ym mharc Ynysangharad, Pontypridd ar yr 11eg o Orffennaf – Parti Ponty 2015. Os ydych yn gwerthu nwyddau neu’n elusen croeso mawr i chi gysylltu am fwy o fanylion cyn diwedd Ebrill. Ffoniwch y swyddfa neu e-bostiwch: catrinreynolds@menteriaith.org    
  30 March 2015
 • Dosbarth Babis Dŵr newydd

  Cartref
  Dosbarth hyfryd i fabis yn cychwyn ar ôl Pasg! Croeso mawr i bawb.
  24 March 2015
 • Penwythnos Preswyl Llangrannog Mawrth 2015

  Am lwyddiant! Wythnos yn nol aeth 36 o ddisgyblion ysgolion gyfun y sir am benwythnos preswyl i Langrannog. Pwrpas y trip oedd i fforymau dod i adnabod ei gilydd a meddwl am syniadau gwych am ddatblygu’r iaith yn y Sir. Ar fore dydd Sadwrn wnaeth y grŵp wneud achrediad Level 2 OCN gydag Eleri o’r Urdd ac ...
  17 March 2015
 • Galwad am wirfoddolwyr

  Cartref
  Mae Menter Iaith yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer Parti Ponty 2015 Os ydych chi â diddordeb neu am fwy o fanylion: Ffoniwch: 01443 407570   email: catrinreynolds@menteriaith.org
  10 February 2015
 • ANGEN: STONDINWYR ARLWYO

  Cartref
   Rydym yn chwilio am stondinwyr arlwyo  ar gyfer Parti Ponty ym mharc Ynysangharad, Pontypridd ar Ddydd Sadwrn yr 11eg o Orffennaf 2015. Os ydych a diddordeb ffoniwch y swyddfa neu e-bostiwch: rian@menteriaith.org  
  17 April 2015
 • Dosbarth pilates newydd – Dechrau Ebrill 23ain (Newid i’r dyddiad gwreiddiol)

  Cartref
  Beth am roi cynnig ar rywbeth newydd… Yn adeiladu ar lwyddiant y dosbarth ar ddechrau’r flwyddyn. Dosbarth pilates yn cychwyn ar ôl Pasg.Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg Addas ar gyfer pawb! (dros 16 oed) Croeso mawr i bawb!
  25 March 2015
 • Cynllun chwarae Pasg

  Cartref
  Cynhelir Cynllun Chwarae Pasg yn Campws Gymunedol Garth Olwg, Pentre’r Eglwys:   Dydd Llun 30 Mawrth – Dydd Iau 2 Ebrill 2015   Ac wedyn o Ddydd Mawrth 7 Ebrill – Dydd Gwener 10 Ebrill   9am – 5pm pob dydd, cost yw £15 y dydd.   Cysyllter a Rhys neu Bethan ar 01443 407570 neu ebostio: rhys@menteriaith.org      
  17 March 2015
 • Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

  Cartref
  Llongyfarchiadau mawr i wirfoddolwyr trefnu digwyddiadau Clwb y Bont am drefnu ffair teulu llwyddiannus iawn yng Nghlwb y Bont ar Fawrth 1af i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Hyfryd oedd gweld y gymuned yn dod ynghyd i ddathlu ein Cymreictod. Hoffwn ddiolch i bawb am fynychu ac i’r gwirfoddolwyr am eu gwaith caled wrth gynllunio a pharatoi ac ar y dydd. Rydym ...
  13 March 2015
 • Parti Ponty 2015

  Cartref
  ‘Dyn ni’n gyffrous iawn yma yn y Fenter i gyhoeddi bod Parti Ponty 2015 yn digwydd eleni! Y dyddiad i’ch dyddiaduron yw Dydd Sadwrn, Gorffennaf 11eg Lawnswyd y digwyddiad ddoe ym Mharc Ynysangharad Pontypridd. Diolch yn fawr iawn i rai o bartneriaid y Fenter, llysgenhadon y digwyddiad, Delyth Mclean a Radio Cymru am fynychu. Hwn fydd y Parti Ponty cyntaf ers 8 ...
  10 February 2015

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd