Cartref

Dosbarth pilates newydd

Cartref
Ydych chi’n chwilio am ffordd newydd o gadw’n heini yn y flwyddyn newydd. Beth am ddod i ddosbarth pilates y Fenter. Cyfle da I gadw’n heini ac i gwrdd a siaradwyr Cymraeg eraill yr ardal. Addas ar gyfer dechreuwyr Addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl 16oed + Croeso mawr i bawb!
20 Ionawr 2015

Hysbyseb Swydd

Hysbyseb swydd Cyfle gwych i berson ifanc sy’n gallu siarad Cymraeg… Ydych chi’n berson ifanc brwdrydig o dan 24 oed sydd â gradd ac sy’n chwilio am waith? Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn edrych am swyddog gweinyddol i fod yn rhan o dîm lwyddiannus Cysylltwch â’r Fenter am fwy o fanylion ar 01443 407570
16 Ionawr 2015

Cynllun Chwarae – Mis Chwefror 2015

Cartref
Cynhelir cynllun chwarae mewn tri lleoliad Canolfan Garth Olwg, Ysgol Gymraeg Bodringallt ac Ysgol Gymraeg Aberdar o 16 - 20 Chwefror 2015. Cysyllter a’r swyddfa am fwy o fanylion ar 01443 407570.
6 Ionawr 2015

Twrw Taf yn cyflwyno…

Cartref
Gig nesa’ Twrw Taf  – Dafydd Iwan a Lowri Evans Clwb rygbi Pontypridd 07/02/15 £10
5 Ionawr 2015

Hysbysebion Swydd Mentrau Iaith Cymru (MIC)

Hysbyseb Swydd: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Mae Mentrau Iaith Cymru (MIC) yn edrych am berson trefnus, effeithiol a phrofiadol sydd â’r gallu i gefnogi’r rhwydwaith o 23 Menter Iaith yn y maes marchnata a chyfathrebu i hybu’r defnydd o’r Gymraeg. Bydd y person llwyddiannus hefyd yn arwain gweithgareddau cenedlaethol yn y maes. Mi fydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau personol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm. Hysbyseb Swydd: Swyddog Hyfforddiant Mae Mentrau Iaith Cymru (MIC) yn edrych am mwy »
20 Ionawr 2015

Noson Bachu Bydi – Dewch i gwrdd a siaradwyr Cymraeg yr ardal!

Cartref
Dyddiad i’r dyddiadur…Nos Fawrth 27ain o Ionawr. Llongyfarchiadau  i grwp wirfoddoli trefnu digwyddiadau Clwb y Bont, Pontypridd am drefnu eu ail ddigwyddiad yn y clwb. Noson llawn hwyl i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg rhugl yr ardal gyda cherddoriaeth fyw. Pum munud, 10 bwrdd, Sgwrs Cymraeg. Dewch i gwrdd â ffrindiau newydd! £2 wrth y drws. Am fwy o fanylion cysylltwch â’r Fenter ar 01443 407570 neu ebostiwch: catrinreynolds@menteriaith.org
16 Ionawr 2015

Be’ sy’n digwydd yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg tymor yma?

Cartref
Ydych chi’n edrych am weithgareddau Cymraeg yn lleol? Beth am alw draw i Ganolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg. Rhywbeth at flas pawb!  
5 Ionawr 2015

Apiau newydd i helpu plant i ddysgu darllen yn y Gymraeg

Cartref
  Mae cenedlaethau o blant wedi dysgu darllen gyda llyfrau bach du a gwyn hoffus Magi Ann a’i ffrindiau, ac mae Menter Iaith Sir y Fflint wedi diweddaru straeon Magi Ann, Pero, Tedi, Doli a Dicw gan eu cyflwyno mewn lliw ac wedi animeiddio am y tro cyntaf ar ffurf apiau. Gall blant ddarllen y storïau ar eu pennau eu hunain, neu wrando ar leisiau yn adrodd y straeon. Mae’r apiau hefyd yn gymorth mawr i rieni di-Gymraeg neu rheiny sy’n dysgu’r Gymraeg, gan fod modd tapio botwm i weld cyfieithiad o’r brawddegau, neu dapio mwy »
27 Tachwedd 2014

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd