Cartref

 • Blwyddyn Newydd Dda

  Cartref
  Blwyddyn newydd dda i chi gyd! ‘Dyn ni’n edrych ymlaen yma yn y Fenter at flwyddyn arall llwyddiannus llawn amrywiaeth, hwyl a sbri. Mae’n flwyddyn arbennig iawn i ni eleni gan bod Fenter Iaith Rhondda Cynon Taf yn dathlu’n penblwydd yn 25 oed. Byddwn yn dathlu hyn ar hyd y flwyddyn. Dathlwch gyda ni! HELO 2017…
  11 January 2017
 • Nadolig Llawen o Glwb Carco Llwyncelyn!

  Cartref
  Ho Ho Ho !!! Edrychwch ar dudalen twitter Clwb Carco Llwyncelyn (@Clwb_Llwyncelyn) bob dydd i weld ei chalendr digidol ar gyfer y Nadolig! Da iawn chi staff Llwyncelyn, syniad hyfryd!! https://twitter.com/Clwb_Llwyncelyn
  1 December 2016
 • Dewch i Dreorci i rannu’ch syniadau!

  Cartref
  Dewch i rannu’ch syniadau am y Gymraeg yn eich cymuned. Mae croeso i oedolion ifanc 18+ ddod i leisio eich barn am bethau sydd yn bwysig i chi. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Rebecca@menteriaith.cymru
  7 November 2016
 • Parti Nadolig Treorci

  Cartref
  flyer-parti-nadolig-treorci-cywir
  21 October 2016
 • Cynllun Chwarae Calan Gaeaf

  Cartref
  Ffoniwch i archebu lle: 01443 407570 e-bost: bethanowen@menteriaith.cymru
  3 October 2016
 • Nodyn Cyflym….

  Cartref
  Nodyn cyflym i atgoffa chi i ail bwcio eich sesiynau yn ei’n Glybiau Carco ar ôl Nadolig (01443407570). Plîs peidiwch ag cymryd yn ganiataol bod eich sesiynau yn cael ei ail bwcio yn awtomatig gan dy fod yn talu gydag archeb sefydlog. Diolch i gyd am dy holl gymorth dros y misoedd diwethaf. Nadolig Llawen a ...
  8 December 2016
 • Dathlu gwaith y Mentrau Iaith

  Cartref
  Dathlu Gwaith y Mentrau Iaith – 25 mlynedd o gefnogi’r Gymraeg Gyda 25 mlynedd ers sefydlu’r Fenter Iaith gyntaf mae yna ddigwyddiad arbennig ar brynhawn 17 Tachwedd er mwyn dathlu’r gwaith sydd wedi’i gyflawni dros y 25 mlynedd diwethaf. Bydd y digwyddiad ym Mhrifysgol Aberystwyth gydag Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Gydol Oes yn ...
  16 November 2016
 • Cyfarfod blynyddol y Fenter

  Cartref
  2 November 2016
 • Cystadleuaeth Siop Shwmae 2016

  Cartref
  Fel rhan o ddathliadau Diwrnod Shwmae Sumae eleni (15ed o Hydref) mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn cynnal cystadleuaeth newydd sbon – ‘Siop Shwmae’. Cyfle yw hwn i rai o archfarchnadoedd mwya’r sir i gefnogi’r diwrnod trwy annog cwsmeriaid i ddefnyddio’r Gymraeg, dosbarthu bathodynnau, trefnu adloniant ac hyrwyddo ar lein. Bydd y siopau yn cystadlu yn ...
  12 October 2016
 • Clybiau Carco – Twitter

  Cartref
  Ni nawr ar Twitter – dilynwch ni!
  30 September 2016

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd