Cartref

Gweithdai Ffilm 14 oed+

Cartref
Cyfle gwych i bobl ifanc 14 oed +… Gweithdai Ffilm 14+ (Trwy gyfrwng y Gymraeg) Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, Pentre’r Eglwys Dydd Llun 28/7/14 – Dydd Gwener 1/8/14 Am ddim! … *Trafnidiaeth ar gael os oes angen – Ffoniwch y Fenter o flaen llaw i drefnu hwn Am fwy o fanylion ffoniwch y Fenter more »
23 Gorffennaf 2014

Llwyddiant yng nghystadleuaeth bwysig Dysgwr y Flwyddyn

Cartref
Mae un o ddysgwyr y Cwrs Cymraeg Dwys a gynhelir yng Nghanolfan Gartholwg wedi cyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn.  Cynhelir y rownd derfynol yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli. Daw Nigel Annett o Ogledd Iwerddon yn wreiddiol, ond mae’n byw erbyn hyn yn Aberyscir, rhwng Aberhonddu a Phontsenni. Bu’n gweithio fel Rheolwr Gyfarwyddwr more »
17 Mehefin 2014

Cystadleuaeth Pobi Pasg 2014

Cartref
Diolch yn fawr i bawb wnaeth cystadlu yn y gystadleuaeth pobi pasg ar y 5ed o Ebrill yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg. Roedd y cacennau i gyd yn hyfryd ac yn edrych yn flasus iawn tu hwnt! Gyda chymaint o gacennau arbennig, roedd yn waith anodd iawn i Haf Hayes o ‘Bacws Haf, Caerdydd’ more »
16 Ebrill 2014

Blog Rob Hughes: Byw bywyd yn y Gymraeg yn y cymoedd am flwyddyn

Darllenwch am brofiadau Rob Hughes o Feddllwynog wrth iddo geisio byw bywyd yn y Gymraeg am flwyddyn!  Cliciwch ar y linc yma i ddarllen y blog  http://www.blwyddynyngymraeg.wordpress.com/
9 Ebrill 2014

Mentro Mas – Trip i’r Eisteddfod Genedlaethol

Cartref
Dewch ar daith i’r Eisteddfod Genedlaethol, Llanelli gyda ni. Cyfle arbennig i 10 teulu lwcus. Archebwch eich tocynnau trwy’r Fenter ac fe gewch chi gostyngiad arbennig. Dimond £30 y teulu! (*2 oedolyn a 2 neu 3 plentyn). Bydd pris bws yn ychwanegol i hwn. Ffoniwch 01443 407570 i archebu tocynnau ac am fwy o fanylion. Cynta’ i’r felin!
18 Mehefin 2014

Lawnsiad TYFU Aberdâr

Swyddogion ‘Tyfu’ wedi mwynhau yn Llyfrgell Aberdar yn lawnsiad Tyfu yn ardal Rh CT.Braf oedd cael cyfle i siarad a rhieni a gweld y plant yn mwynhau’r Sesiwn Canu gyda ‘Heidi Ho’ ac amser Stori hefyd.Diolch i Lyfrgell Aberdâr, Menter Rhondda Cynon Taf ac hefyd i’r Mudiad Meithrin am eu cefnogaeth. Sioned Stephens – Swyddog more »
27 Mai 2014

Holiadur Safonau’r Iaith Gymraeg

Gofynnwn yn garedig i chi lewni’r holiadur yma sy’n ymwneud a safonau’r iaith Gymraeg o fewn Llywodraeth Cymru, Llywodraeth leol a pharciau cenedlaethol.  Beth ydych chi’n feddwl dylai’r sefydliadau yma wneud a darparu yn y Gymraeg? Mae’n holl bwysig bod cymaint o bobl â phosib yn ymateb ac yn galw am safonau clir, cadarn a dealladwy i more »
11 Ebrill 2014

Mentrau Iaith Cymru yn cyflwyno’r ddeiseb

cyflwyno deiseb - mentrau iaith
Pobl Ledled Cymru yn Datgan eu Cefnogaeth i’r Mentrau Iaith Yn ystod y mis diwethaf mae dros 1,800 o bobl wedi datgan eu cefnogaeth i waith y Mentrau Iaith trwy lofnodi deiseb a gyflwynwyd i bwyllgor deisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw. Mae’r Mentrau Iaith yn fudiadau cymunedol sy’n gweithredu ledled Cymru, gan ddarparu ystod eang more »
3 Ebrill 2014

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd