Cartref

Gwnewch y #PethauBychain

Cartref
Nôd llywodraeth Cymru yw cyrraedd sefyllfa lle bydd defnyddio’r Gymraeg yn elfen normal ym mywyd bob dydd, fel bod cynnyrch a gwasanaethau’n cael eu cynnig yn rhagweithiol yn Gymraeg. Mae’r Llywodraeth yn datblygu dulliau newydd i hybu mwy o ddefnydd o’r Gymraeg. Un o brif elfennau’r strategaeth newydd yw prosiect newid ymddygiad tymor hir.Cam cyntaf y more »
19 Awst 2014

Gweithdy ffilm 14+

Cartref
Mae ‘di bod yn wythnos brysur iawn i rai o bobl ifanc y sir a bu’n mynychu’r gweithdy ffilm 14 + yng nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg. Bu pawb wrth eu bodd yn dysgu mwy am ysgrifennu creadigol a gwaith sgriptio dechrau’r wythnos a ‘di mwynhau creu pypedau banraku ffantastig. Edrychwn ymlaen at y gwaith ffilmio gyda Zoom Cymru ar ol more »
1 Awst 2014

Cynlluniau chwarae Haf

Cartref
  Os ydych chi’n chwilio am rhywle i fynd dros yr Haf, beth am ddod i un o gynlluniau chwarae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. Yn rhedeg: – o 21/07/14 – 15/08/14 Cynllun chwarae Gymraeg Gofrestredig AGGCC  –  Cyfle arbennig i blant dosbarth Derbyn i flwyddyn 6 mwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg. Eleni, bydd cyfle i’r plant fwynhau rhaglen arbennig more »
31 Gorffennaf 2014

Cystadleuaeth Pobi Pasg 2014

Cartref
Diolch yn fawr i bawb wnaeth cystadlu yn y gystadleuaeth pobi pasg ar y 5ed o Ebrill yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg. Roedd y cacennau i gyd yn hyfryd ac yn edrych yn flasus iawn tu hwnt! Gyda chymaint o gacennau arbennig, roedd yn waith anodd iawn i Haf Hayes o ‘Bacws Haf, Caerdydd’ more »
16 Ebrill 2014

Cyngerdd Cyhoeddi Gŵyl Cerdd Dant Porthcawl a’r Fro – Hydref 16eg 2014

Cartref
Cyngerdd Cyhoeddi Gŵyl Cerdd Dant Porthcawl a’r Fro – Hydref 16eg 2014 Eglwys yr Holl saint, Porthcawl Tocynnau ar gael o Siop yr Hen Bont ysgolion Cymraeg Bwrdeistref Sirol Penybont neu wrth y drws. £5 i oedolion Plant am ddim Bydd elw’r noson yn mynd tuag at ymgyrch codi arian Gwyl Cerdd Dant Porthcawl a’r Fro more »
18 Awst 2014

Brentisiaethau Chwaraeon yr Urdd

Cartref
Os ydych chi’n mwynhau chwaraeon ac yn siarad Cymraeg. Dyma gyfle arbennig i chi… Cyfle gwych i weithio fel prentis i’r Urdd. Dewch i ymuno â adran chwaraeon yr Urdd, a derbyn hyfforddiant mewn datblygu chwaraeon neu ddigwyddiadau a chewch eich talu’r un pryd! Am fwy o fanylion a ffurflen gais cysylltwch â Rhodri Jones ar 029290635694 neu ebostiwch rhodrijones@urdd.org  
31 Gorffennaf 2014

Llwyddiant yng nghystadleuaeth bwysig Dysgwr y Flwyddyn

Cartref
Mae un o ddysgwyr y Cwrs Cymraeg Dwys a gynhelir yng Nghanolfan Gartholwg wedi cyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn.  Cynhelir y rownd derfynol yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli. Daw Nigel Annett o Ogledd Iwerddon yn wreiddiol, ond mae’n byw erbyn hyn yn Aberyscir, rhwng Aberhonddu a Phontsenni. Bu’n gweithio fel Rheolwr Gyfarwyddwr more »
17 Mehefin 2014

Holiadur Safonau’r Iaith Gymraeg

Gofynnwn yn garedig i chi lewni’r holiadur yma sy’n ymwneud a safonau’r iaith Gymraeg o fewn Llywodraeth Cymru, Llywodraeth leol a pharciau cenedlaethol.  Beth ydych chi’n feddwl dylai’r sefydliadau yma wneud a darparu yn y Gymraeg? Mae’n holl bwysig bod cymaint o bobl â phosib yn ymateb ac yn galw am safonau clir, cadarn a dealladwy i more »
11 Ebrill 2014

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd