Cartref

 • Dosbarth pilates newydd

  Cartref
  PILATES – CANOLFAN DYSGU GYDOL OES GARTHOLWG Byddwn yn ailgychwyn ein dosbarth pilates yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg ym Mis Medi. Nos Iau 24ain o Fedi 7:30 – 8:30 (Yn rhedeg am 10 wythnos) Ffoniwch y Ganolfan ar 01443 219589 am fwy o fanylion.
  30 July 2015
 • Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau

  Cartref
  Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau 1 – 8 Awst http://www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/
  24 July 2015
 • Merched y Wawr Pontypridd

  Cartref
  Oes diddordeb gyda chi ymuno â cangen Pontypridd – MERCHED Y WAWR Cyfle gwych i gwrdd a ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd a chymdeithasu a chael hwyl yn y Gymraeg. Croeso mawr i siaradwyr rhugl, dysgwyr a phob oed. Cyfarfod cyntaf ar y 10fed o Fedi 7:30yh Festri Capel Sardis Dewch yn llu!
  15 June 2015
 • Fforymau Ieuenctid – Y Sgwod

  Cartref
  Llongyfarchiadau i’r Sgwod (Fforwm Ieuenctid Y Cymer) am drefnu trip llwyddianus mewn byr rybudd ac yng nghanol eich arholiadau! Wnaethoch chi wneud swydd arbennig ac roedd pawb wedi mwynhau! Edrych ymlaen at yr digwyddiad nesaf  Am fwy o fanylion gwelir tudalen ‘Fforymau Ieuenctid’ uwchben.
  9 June 2015
 • Noson Pizza Parti Ponty!

  Cartref
  Noson codi arian i Parti Ponty ym mwyty La Trattoria ym Mhontypridd. Dewch i fwynhau gyda ni a chefnogi’r digwyddiad Cymraeg lleol arbennig yma. Ffoniwch swyddfa’r Fenter i archebu tocynnau ar 01443 407570 Tocyn oedolyn £12 (Pizza a diod meddal) Tocyn plentyn (O dan 12 oed) £6 (Pizza a diod meddal) Croeso mawr i bawb!
  5 June 2015
 • Beth oedd eich barn chi am Parti Ponty 2015?

  Cartref
  Buoch chi ym Mharti Ponty eleni? Hoffwn glywed eich barn. Byddwn yn ddiochgar iawn pe bai chi’n sbario dwy funud i gwblhau’r holiadur fer yma. Diolch o galon. Pawb ym Mhenter Iaith Rhondda Cynon Taf Ewch i’r dudalen we yma i gwblhau’r holiadur : https://www.surveymonkey.com/r/Q73PMND
  27 July 2015
 • Cynlluniau Chwarae Haf 2015

  Cartref
  Cynlluniau Chwarae Haf 2015
  21 July 2015
 • Diddordeb gydag unrhyw un?

  Cartref
  Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf wedi trefnu trip i fforymau ieuenctid y sir. Mae’r trip yn digwydd ar Ddydd Gwener 24ain o Orffennaf 2015 i Mountain Ranch View yng Nghaerffili. Cost y trip yw £20 y person. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau am y diwrnod (Raffau Uchel, Segways a Archery) a chludiant i’r digwyddiad. ...
  15 June 2015
 • Gŵyl Feithrin – Sain Ffagan

  Cartref
  Daeth yr haul allan i deuluoedd Rhondda Cynon Taf ddoe wrth iddynt fwynhau yr ŵyl Feithrin yn Sain Ffagan. Bu pawb wrth eu bodd yn canu ac yn dawnsio am y tywydd a’r tymhorau gyda’r brodyr Gregory a’r mwyafrif yn penderfynu mwynhau picnic ar y gwair yn hwyrach ar y diwrnod. Diolch yn fawr i bawb ...
  9 June 2015
 • Cerdded y Cymoedd

  Cartref
  Ar Ddydd Gwener y 1af o Fai wnaeth Michael Goode a Rhys Watkins o’r swyddfa’r Fenter gerdded 20 milltir i godi arian ar gyfer Parti Ponty. Dechreuodd y daith tu allan i gatiau Ysgol Gynradd Dolau ac ar ôl cwpwl o ‘pit-stops’ (Trattoria Talbot Green a Princes ym Mhontypridd) daeth y daith anhygoel i ...
  1 June 2015

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd