Cartref

 • Wythnos genedlaethol TWF 17-24 Hydref

  Cartref
  Cofiwch am wythnos genedlaethol TWF Dewch i ganu a dawnsio gyda Catrin a Huw, cyflwynwyr newydd CYW Mae nhw’n dod i Ganfolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg ar Ddydd Gwener, Hydref 23ain 1:30pm Byddwn ni yna hefyd…’Drychwch allan am stondin y Fenter Croeso mawr i bawb!
  5 October 2015
 • Cynllun Chwarae Hydref 2015

  Cartref
  27 diwrnod tan Cynllun Chwarae Hydref! Dal amser i archebu lle. Cysylltwch y swyddfa 01443 407570 neu rian@menteriaith.cymru
  28 September 2015
 • Drama newydd sbon

  Cartref
  Drama wreiddiol newydd gyda Bryn Fôn a Gwenno Hodgkins…
  14 September 2015
 • Wefan newydd Mentrau Iaith Cymru (MIC)…

  Cartref
  Mae’n dda gennyf eich hysbysu bod gwefan newydd Mentrau Iaith Cymru bellach yn fyw – www.mentrauiaith.cymru Mae’n gwefan newydd yn fodern, ffres a deinamig ac mae’n cynnig amrywiaeth o dudalennau fel y tudalen dod o hyd i dy fenter Iaith leol, sy’n cynnwys map rhyngweithiol a phorth chwilio yn ôl côd post. Ceir hefyd adran newyddion ...
  1 September 2015
 • Raffl Parti Ponty…Dewch i gasglu’ch gwobr!

  Cartref
  Alys Elfyn- Rumble in the jungle Miss Ogston- Sioe Twrw Taf Thomas Crockett Gwaith Celf Michael Goode (artwork)… Thomas – Pass Teulu i’r Lido/Family pass to the Lido Mall Evans- Tocyn teulu ir Heritage Parc/ Family ticket to Heritage Parc Rwdlan- Tocyn sioe/ Family ticket Gartholwg Lifelong Learning Centre/ Llew – Cwrs/ Course Canolfan Cymraeg ...
  27 August 2015
 • Diwrnod Shwmae Su’mae 2015…

  Cartref
  Dewch i ddathlu diwrnod Shwmae Su’mae 2015 gyda ni! Dydd Iau, Hydref 15ed Rydym yn trefnu tê prynhawn yn nhafarn y Lion, Treorci gyda digon o adloniant Cymreig. 2:00 – 5:30pm (Dewch unrhywbryd) £5 yr un (Dim angen archebu lle) Dewch i gefnogi a mwynhau yn y Gymraeg! Mwy yn digwydd… Bydd ein fforymau ieuenctid hefyd yn brysur iawn yn ...
  1 October 2015
 • Gŵyl Rygbi

  Cartref
    Bore rygbi ym Mharc Ynysangharad Pontypridd… Dewch yn llu!
  22 September 2015
 • 47 diwrnod tan Gynllun Chwarae Hydref!

  Cartref
          Eleni, cynheli’r cynlluniau yn y lleoliadau yma: Canolfan Gydol Oes Garth Olwg, Ysgol Gymraeg Aberdâr ac Ysgol Gynradd Bodringallt. I archebu lle plîs cysylltwch ar swyddfa 01443407570 neu carco@menteriaith.cymru
  8 September 2015
 • Hwyl Fawr Demi!

  Cartref
  Pob lwc i Demi wrth iddi ddechrau cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng ngholeg y Cymoedd Nangarw. Mae Demi Louise Williams wedi bod ar brofiad gwaith gyda’r Fenter ers mis Ionawr. Mae wedi bod yn gaffaeliad i’r Fenter ac wedi penderfynu gwneud y cwrs trwy gyfrwng y gymraeg. “Os roeddwn i ddim yn dechrau profiad gwaith ...
  27 August 2015
 • Clybiau Carco’r Fenter…

  Cartref
  27 August 2015

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd