Cartref

Cystadleuaeth Pobi Pasg 2014

Cartref
Diolch yn fawr i bawb wnaeth cystadlu yn y gystadleuaeth pobi pasg ar y 5ed o Ebrill yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg. Roedd y cacennau i gyd yn hyfryd ac yn edrych yn flasus iawn tu hwnt! Gyda chymaint o gacennau arbennig, roedd yn waith anodd iawn i Haf Hayes o ‘Bacws Haf, Caerdydd’ more »
16 Ebrill 2014

Cynllun chwarae Pasg Garth Olwg

Cartref
Dewch yn llu i Cynllun Chwarae Pasg yn Ysgol Gyfun Rhydywaun, rydym yn darparu gweithgareddau i blant 5-11 oed trwy gyfrwng y Gymraeg. Ymhellach mae’r Cynllun am ddim! Mae yna lle i 30 o blant yn dyddiol. Cynllun Chwarae Pasg Garth Olwg
14 Ebrill 2014

Blog Rob Hughes: Byw bywyd yn y Gymraeg yn y cymoedd am flwyddyn

Darllenwch am brofiadau Rob Hughes o Feddllwynog wrth iddo geisio byw bywyd yn y Gymraeg am flwyddyn!  Cliciwch ar y linc yma i ddarllen y blog  http://www.blwyddynyngymraeg.wordpress.com/
9 Ebrill 2014

Llwyddiant y Noson Cwis a Chân

Kizzy
Ar nos Iau 24ain o Hydref cynhaliwyd y Noson cwis a chân gyntaf erioed yn nhafarn y Globetrotters Pontypridd. Roedd y dafarn yn orlawn a llawn bwrlwm a phawb yn mwynhau’r cwis a pherfformiad anhygoel Kizzy Crawford. Da iawn i’r tîm buddugol ‘Jacpot’ am ennill y cwis! Edrychwch allan am ddyddiad y Noson Cwis a more »
28 Hydref 2013

Cynllun Chwarae Pasg Rhydywaun

Cartref
Dewch yn llu i Cynllun Chwarae Pasg yn Ysgol Gyfun Rhydywaun, rydym yn darparu gweithgareddau i blant 5-11 oed trwy gyfrwng y Gymraeg. Ymhellach mae’r Cynllun am ddim! Mae yna lle i 30 o blant yn dyddiol.
14 Ebrill 2014

Holiadur Safonau’r Iaith Gymraeg

Gofynnwn yn garedig i chi lewni’r holiadur yma sy’n ymwneud a safonau’r iaith Gymraeg o fewn Llywodraeth Cymru, Llywodraeth leol a pharciau cenedlaethol.  Beth ydych chi’n feddwl dylai’r sefydliadau yma wneud a darparu yn y Gymraeg? Mae’n holl bwysig bod cymaint o bobl â phosib yn ymateb ac yn galw am safonau clir, cadarn a dealladwy i more »
11 Ebrill 2014

Mentrau Iaith Cymru yn cyflwyno’r ddeiseb

cyflwyno deiseb - mentrau iaith
Pobl Ledled Cymru yn Datgan eu Cefnogaeth i’r Mentrau Iaith Yn ystod y mis diwethaf mae dros 1,800 o bobl wedi datgan eu cefnogaeth i waith y Mentrau Iaith trwy lofnodi deiseb a gyflwynwyd i bwyllgor deisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw. Mae’r Mentrau Iaith yn fudiadau cymunedol sy’n gweithredu ledled Cymru, gan ddarparu ystod eang more »
3 Ebrill 2014

Dechrau da i’r sesiynau stori a chreu Calan Gaea’

llun bach calan gaeaf
Dros hanner tymor Hydref 2013 (28 – 31ain) dewch i un o sesiynau stori a chreu’r Fenter. Yr wythnos hon rydym yn brysur yn creu llusern calan Gaeaf. Dewch yn llu!
28 Hydref 2013

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd