Cartref

 • Wicid Fest 29.1.16

  Cartref
  Wel am lwyddiant! Diolch yn fawr iawn i bawb a wnaeth dod i Ŵyl Wicid Ffest ar Nos Wener yn y Ffatri Bop ym Mhorth! Da iawn i Lloyd Humphreys a Demi Louise Williams am drefnu noson mor dda a proffesiynol ac i staff y drws am gadw popeth yn drefnus! Diolch eto i Fforymau ...
  4 February 2016
 • Wikid Fest 2016

  Cartref
  26 January 2016
 • Dydd Miwsig Cymru

  Cartref
  20 January 2016
 • Newyddion diweddaraf yr URDD

  Cartref
  Fforwm Chwaraeon RhCT a Chaerffili Mae’r Adran Chwaraeon RhCT a Chaerffili wedi dewis 12 hyfforddwyr i gynrychioli eu hardal o fewn y Fforwm Chwaraeon. Mae hwn yn hollol newydd a chyffroes i’r ardal, dechreuodd y fforwm ym Mis Rhagfyr . Fydd agenda yn cael eu dilyn ar gyfer pob cyfarfod efo’r hyfforddwyr yn cymryd cyfrifoldebau i gynllunio ...
  8 January 2016
 • Gwaith Cartref – Cyfres newydd yn dechrau

  Cartref
  Amser cofrestru yn y Cymoedd mewn cyfres newydd o Gwaith/Cartref Mae tymor newydd mewn ysgol newydd yn dechrau nos Fercher, 20 Ionawr ar S4C yn y gyfres ddrama boblogaidd Gwaith/Cartref. Porth y Glo yw ysgol fwyaf afreolus y cymoedd ac mae her anferth o flaen y brifathrawes newydd yn yr ysgol sydd o dan fesurau arbennig. ...
  6 January 2016
 • Hwyl dros hanner tymor 2016

  Cartref
  27 January 2016
 • Diwrnod Santes Dwynwen Hapus #pethau bychain – Ionawr 25ain

  Cartref
  25 January 2016
 • Cinio Santes Dwynwen Clochdar

  Cartref
  Cinio Santes Dwynwen Clochdar
  12 January 2016
 • Noson o adloniant yn y flwyddyn newydd…

  Cartref
  Noson o adloniant yn y flwyddyn newydd...
  6 January 2016
 • ‘Dyn ni eisiau clywed eich barn am Parti Nadolig y Porth 2015

  Cartref
  Oes oeddech chi ‘di dod i Parti Nadolig y Porth eleni ‘dyn ni eisiau clywed eich barn. Byddwn yn ddiolchgar iawn be pai chi’n rhoi 2 funud o’ch amser i lenwi’r holiadur fer yma: Ewch i’r ddolen isod i lenwi’r holiadur. https://www.surveymonkey.co.uk/r/Q6X578K Nadolig Llawen i chi gyd!
  16 December 2015

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd