Cartref

Stiwdio Acapela 13/9/14 – Kizzy Crawford a Jamie Bevan a’r Gweddillion

Cartref
Noson o gerddoriaeth Cymraeg… Kizzy Crawford gyda Jamie Bevan a’r Gweddillion yn agor y noson. 20:00yh Stiwdio Acapela, Pentyrch.
12 Medi 2014

Tymor yr Hydref – Canolfan Gartholwg

Cartref
Beth sy’ ‘mlaen yng Nghanolfan Gartholwg yn ystod tymor yr Hydref.
10 Medi 2014

Syniad cyffrous ond angen eich cymorth – ‘Gwreiddiau’

Cartref
Mae £1.8 miliwn y flwyddyn ar gael i’r gymuned am dros 20 mlynedd gan gwmni Vattenfall, sy’n gyfrifol am ddatblygiad egni gwynt Pen y Cymoedd. Y cyfan roedd rhaid ei wneud er mwyn cael eich syniad wedi ei ystyried oredd ei bostio ar eu gwefan cyn diwedd mis Awst. Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf wedi rhoi syniad ar y wefan; dilynwch y linc: http://powerinthevalleys.vattenfall.co.uk . Ry’n ni nawr yn gofyn i chi ddilyn y linc a phleidleisio neu adael sylwadau ar y wefan os ydych yn hoffi’r syniad. Mae angen lledaenu’r gair ac annog pleidleisiau. mwy »
2 Medi 2014

Dosbarth Pilates newydd – Yn cychwyn 25ain o Fedi

Cartref
Os ydych chi’n edrych am ffordd newydd o gadw’n heini ac yn iach beth am rhoi gynnig ar hwn. Dosbarth Pilates yn rhoi cyfle i chi weithio ar chryfhau eich cyhyrau craidd. (*Cyfrwng Cymraeg) Addas ar gyfer unigolion o bob lefel (Yn cynnwys dechreuwyr) Nos Iau 7:30 – 8:30yh Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg Ffoniwch Canolfan Gartholwg am fwy o wybodaeth neu i gofrestru o flaen llaw ar 01443 219589 *Cyfnod cofrestru yn dechrau am 9yb ar yr 2ail o Fedi.
28 Awst 2014

Diwrnod Owain Glyndŵr

Cartref
Dydd gŵyl answyddogol a ddethlir yng Nghymru ar 16 Medi i goffhau Owain Glyndŵr yw Diwrnod Owain Glyndŵr (enwau amgen: Dydd Gŵyl Owain Glyndŵr neu Gŵyl Owain Glyndŵr; hefyd Diwrnod Glyndŵr). Fe ddethlir ar 16 Medi am fod Owain Glyndŵr wedi cael ei gyhoeddi yn Dywysog Cymru ar 16 Medi 1400 yn ystod ei wrthryfel mawr i ryddhau Cymru o ofal rheolaeth y Saeson.
12 Medi 2014

Cylchlythyr Haf interlink

Rhifyn yr Haf o Gylchlythyr interlink – Rhifyn Iechyd a Lles. Darllenwch i weld beth sy’n digwydd yn eich cymuned. Cylchlythyr interlink
10 Medi 2014

Dosbarthiadau Dawnsio Stryd a Hip Hop – Yn cychwyn: 25ain o Fedi

Cartref
Dosbarthiadau newydd cyfwng Cymraeg ar gyfer pobl ifanc. Dawnsio Stryd a Hip Hop Addas ar gyfer pawb. Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg Nos Iau (*Yn dechrau ar y 25ain o Fedi) am 8 wythnos 6:00 – 6:45yh (7-11 oed) 6:45 – 7:00yh (11 oed +) £3 y sesiwn Ffoniwch Canolfan dysgu Gydol Oes Gartholwg am fwy o fanylion neu i gofresru o flaen llaw ar 01443 219589 (Cyfnod cofresru yn dechrau am 9yb ar yr 2ail o Fedi)
28 Awst 2014

Gwnewch y #PethauBychain

Cartref
Nôd llywodraeth Cymru yw cyrraedd sefyllfa lle bydd defnyddio’r Gymraeg yn elfen normal ym mywyd bob dydd, fel bod cynnyrch a gwasanaethau’n cael eu cynnig yn rhagweithiol yn Gymraeg. Mae’r Llywodraeth yn datblygu dulliau newydd i hybu mwy o ddefnydd o’r Gymraeg. Un o brif elfennau’r strategaeth newydd yw prosiect newid ymddygiad tymor hir.Cam cyntaf y prosiect yw ymgyrch i annog y cyhoedd i rannu awgrymiadau ynglŷn â sut y gall pobl wneud newidiadau bach syml er mwyn defnyddio’r iaith bob dydd. Fel cenedl ddwyieithog mae’n hanfodol fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chlywed ar mwy »
19 Awst 2014

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd