Cartref

 • RAGSY YN CANU’N GYMRAEG YM MHARTI PONTY

  Cartref
  ************DATGANIAD*********** 10.07.2017 RAGSY YN CANU’N GYMRAEG YM MHARTI PONTY Mae Ragsy, cerddor talentog, lleol a gafodd gryn sylw wrth ymddangos ar raglen ‘The Voice’ yn canu ym Mharti Ponty eleni. Ychydig fisoedd yn ôl, dechreuodd ar siwrnai o ddysgu Cymraeg ac mae’r ymrwymiad i ddysgu wedi cyrraedd lefel newydd ers yr wythnos ddiwethaf, fel dywedodd wrthon ni. “Er bod ...
  11 July 2017
 • CYNLLUN CHWARAE GARTHOLWG

  Cartref
  12 June 2017
 • Cefnogwch Parti Ponty 17

  Cartref
  6 June 2017
 • Hwyl Hanner Tymor

  Cartref
  8 February 2017
 • Dydd Miwsig Cymru – 10.2.17

  Cartref
  2 February 2017
 • MENTRAU IAITH YN CROESAWU STRATEGAETH Y GYMRAEG

  MENTRAU IAITH YN CROESAWU STRATEGAETH Y GYMRAEG Mae rhwydwaith y Mentrau Iaith yn edrych ymlaen i barhau i weithredu er mwyn datblygu a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned, yn dilyn cyhoeddiad Strategaeth y Gymraeg Llywodraeth Cymru ar Orffennaf 11eg, 2017. Gweledigaeth Strategaeth y Gymraeg yw cynyddu nifer siaradwyr y Gymraeg i filiwn erbyn y ...
  11 July 2017
 • PARTI PONTY 17

  Cartref
  6 June 2017
 • MIRI MAI – 20/5/17

  Cartref
  Digwyddiad Cymraeg Cymunedol newydd sbon yn Nghwm Cynon yn addas i bawb. Dewch yn llu!
  25 April 2017
 • Trip fythgofiadwy i ddysgyblion RhCT

  Cartref
  DATGANIAD I’R WASG 6/2/17 Ethan a Beca wedi eu dewis ar gyfer taith fythgofiadwy i Batagonia Mae Ethan Williams o Ysgol Gartholwg a Beca Ellis o Ysgol Llanhari wedi cael eu dewis i fod yn rhan o grŵp o 25 o bobl ifanc Cymru fydd yn teithio filoedd o filltiroedd ar daith fythgofiadwy i Batagonia fis Hydref 2017, ...
  7 February 2017
 • Swydd gwag

  Cartref
  20 January 2017

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd