Cartref

 • Hwyl Hanner Tymor

  Cartref
  8 February 2017
 • Dydd Miwsig Cymru – 10.2.17

  Cartref
  2 February 2017
 • Da iawn Clwb Carco Aberdar!

  Cartref
  Mae’n braf gweld llwyddiant ein clybiau carco yn cael ei dathlu gan sefydliadau eraill. Dyma erthygl gan Glybiau Plant a gyhoeddwyd yn eu cylchgrawn ‘Y Bont’ (Gaeaf 2016) Cadwch lygaid allan am ragor o newyddion am ei’n glybiau eraill!
  20 January 2017
 • Nodyn Cyflym….

  Cartref
  Nodyn cyflym i atgoffa chi i ail bwcio eich sesiynau yn ei’n Glybiau Carco ar ôl Nadolig (01443407570). Plîs peidiwch ag cymryd yn ganiataol bod eich sesiynau yn cael ei ail bwcio yn awtomatig gan dy fod yn talu gydag archeb sefydlog. Diolch i gyd am dy holl gymorth dros y misoedd diwethaf. Nadolig Llawen a ...
  8 December 2016
 • Dathlu gwaith y Mentrau Iaith

  Cartref
  Dathlu Gwaith y Mentrau Iaith – 25 mlynedd o gefnogi’r Gymraeg Gyda 25 mlynedd ers sefydlu’r Fenter Iaith gyntaf mae yna ddigwyddiad arbennig ar brynhawn 17 Tachwedd er mwyn dathlu’r gwaith sydd wedi’i gyflawni dros y 25 mlynedd diwethaf. Bydd y digwyddiad ym Mhrifysgol Aberystwyth gydag Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Gydol Oes yn ...
  16 November 2016
 • Trip fythgofiadwy i ddysgyblion RhCT

  Cartref
  DATGANIAD I’R WASG 6/2/17 Ethan a Beca wedi eu dewis ar gyfer taith fythgofiadwy i Batagonia Mae Ethan Williams o Ysgol Gartholwg a Beca Ellis o Ysgol Llanhari wedi cael eu dewis i fod yn rhan o grŵp o 25 o bobl ifanc Cymru fydd yn teithio filoedd o filltiroedd ar daith fythgofiadwy i Batagonia fis Hydref 2017, ...
  7 February 2017
 • Swydd gwag

  Cartref
  20 January 2017
 • Blwyddyn Newydd Dda

  Cartref
  Blwyddyn newydd dda i chi gyd! ‘Dyn ni’n edrych ymlaen yma yn y Fenter at flwyddyn arall llwyddiannus llawn amrywiaeth, hwyl a sbri. Mae’n flwyddyn arbennig iawn i ni eleni gan bod Fenter Iaith Rhondda Cynon Taf yn dathlu’n penblwydd yn 25 oed. Byddwn yn dathlu hyn ar hyd y flwyddyn. Dathlwch gyda ni! HELO 2017…
  11 January 2017
 • Nadolig Llawen o Glwb Carco Llwyncelyn!

  Cartref
  Ho Ho Ho !!! Edrychwch ar dudalen twitter Clwb Carco Llwyncelyn (@Clwb_Llwyncelyn) bob dydd i weld ei chalendr digidol ar gyfer y Nadolig! Da iawn chi staff Llwyncelyn, syniad hyfryd!! https://twitter.com/Clwb_Llwyncelyn
  1 December 2016
 • Dewch i Dreorci i rannu’ch syniadau!

  Cartref
  Dewch i rannu’ch syniadau am y Gymraeg yn eich cymuned. Mae croeso i oedolion ifanc 18+ ddod i leisio eich barn am bethau sydd yn bwysig i chi. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Rebecca@menteriaith.cymru
  7 November 2016

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd