Cartref

Hwyl dros hanner tymor

Cartref
Mae wythnos hanner tymor ar fu’n dod i ben…Diolch yn fawr iawn i bawb am fynychu ein cynlluniau chwarae yr wythnos hon yng Nghartholwg a Bodringallt. Gobeithio wnaethoch chi gyd fwynhau. Cofiwch i alw heibio eto!
19 Chwefror 2015

Galwad am wirfoddolwyr

Cartref
Mae Menter Iaith yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer Parti Ponty 2015 Os ydych chi â diddordeb neu am fwy o fanylion: Ffoniwch: 01443 407570   email: catrinreynolds@menteriaith.org
10 Chwefror 2015

C’mon Cymru o Bontypridd!

Cartref
Mae pawb yn edrych ‘mlaen i bencampwriaeth y chwe gwlad yma ym Mhontypridd. Cafodd staff y Fenter llawer o hwyl allan ar y strydoedd  yn canu’r anthem genedlaethol yn barod i’r gêmau cyffrous! Dilynwch y linc yma i weld y dre yn canu: www.youtube.com/watch?v=rFmxzn0A5VQ Dewch i ganu’r anthem gyda ni ar strydoedd Treorci ar Ddydd Iau 12ed o Chwefror rhwng 2:30 – 4:00yp
6 Chwefror 2015

Newyddion Cyffrous i’r Fforymau Ieuenctid!

Cartref
Mae ap newydd  i aelodau o’r fforymau bostio sylwadau a lluniau o ddigwyddiadau neu newyddion diweddar. Mae gan bob ysgol/goleg tudalen eu hunain lle gallant rannu unrhyw luniau neu straeon am yr hyn maent yn wneud. Mae tudalen cysylltu gyda manylion Swyddog Ieuenctid, a hefyd dudalen ‘Newyddion Diweddar’ lle gall y myfyrwyr glywed mwy am waith y Fenter. Ar hyn o bryd mae’r ap dim ond ar gael i Android – ond gobeithio yn y mis nesaf gallwn ni cyhoeddi’r ap i ddefnyddwyr Apple. I ffeindio yr ap chwilich am: Fforwm Ieuenctid ar ‘Play Store’ mwy »
30 Ionawr 2015

Ffair teulu – Dydd Gŵyl Dewi

Cartref
Dewch i Glwb y Bont, Pontypridd ar Ddydd Sul, 1af o Fawrth i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda ni! Ffair teulu – Stondinwyr, Gweithdai crefft, Cerddoriaeth, Peintio gwynebau, Picer y mân a llawer mwy! Croeso mawr i bawb! Clwb y Bont, Pontypridd 11 – 4 yp Mynediad am ddim Trefnir gan grŵp gwirfoddoli trefnu digwyddiadau Clwb Bont – O dan arweiniad Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
18 Chwefror 2015

Parti Ponty 2015

Cartref
‘Dyn ni’n gyffrous iawn yma yn y Fenter i gyhoeddi bod Parti Ponty 2015 yn digwydd eleni! Y dyddiad i’ch dyddiaduron yw Dydd Sadwrn, Gorffennaf 11eg Lawnswyd y digwyddiad ddoe ym Mharc Ynysangharad Pontypridd. Diolch yn fawr iawn i rai o bartneriaid y Fenter, llysgenhadon y digwyddiad, Delyth Mclean a Radio Cymru am fynychu. Hwn fydd y Parti Ponty cyntaf ers 8 mlynedd. Dewch i barc Yynsangharad, Pontypridd am ddiwrnod o hwyl i’r teulu cyfan gyda stondinau, pabell teulu, pabell ieuenctid, perfformiadau byw, cerddoriaeth, gweithgareddau chwaraeon, gweithdai crefft, ardal oedolion a llawer mwy. A hwn i gyd yn y Gymraeg! Croeso mwy »
10 Chwefror 2015

Clwb y bont, Pontypridd – Swydd

Cartref
Os hoffech chi gynorthwyo’r Clwb gyda hybu’r Gymraeg a’r Cymreig mewn lle cyfeillgar, cymdeithasol, cymunedol a wnewch chi fod mor garedig ac  ebostio eich CV i clwbybont@gmail.com neu ddewch i’n gweld a rhoi copi dros y bar.
4 Chwefror 2015

Dosbarth pilates newydd

Cartref
Ydych chi’n chwilio am ffordd newydd o gadw’n heini yn y flwyddyn newydd. Beth am ddod i ddosbarth pilates y Fenter. Cyfle da I gadw’n heini ac i gwrdd a siaradwyr Cymraeg eraill yr ardal. Addas ar gyfer dechreuwyr Addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl 16oed + Croeso mawr i bawb!
20 Ionawr 2015

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd